هین!


   از باختن نترس! ۱ نظر:

ناشناس گفت...

از باختن نمیترسم. از آدمایی میترسم که خودشون رو برنده ی همیشگی فرض میکنن و باختن رو به من القا میکنن تا خودشون احساس قدرت و برنده بودن کنن. بیزارم از چنین آدمی...

ارسال یک نظر