همنشین


 نخست موعظهٔ پیر صحبت این حرف است
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

   معاشرت با انسانهای ناهنجار(هویتی) برای تمرین مفید است. اینکه با آنها در ارتباط باشیم و در حال ارتباط، به آنچه هست نگاه کنیم. منظور از «آنچه هست» آنچه در ذهن می‌گذرد است.

   این معاشرت برای تمرین مفید است، نه برای سبک و روال زندگی. در مورد معاشرت با اینگونه افراد، باید بطور کامل کات کرد.

1. می‌گویی آنها چکار کنند برای خودشان؟
ج: تا کسی خودش نخواهد تغییر بنیادی کند، محال است دیگری بتواند برایش کاری کند.

2. می‌گویی من بلحاظ معیشتی به آن افراد ناهنجار وابسته‌ام. نمی‌توانم از آنها جدا شوم.
ج: هر چه زودتر بفکر استقلال معیشتی باش. استقلال مادی(مسکن، رفاهیات...) اهمیت دارد.

3. می‌گویی من آدم سالم دور و برم نمی‌بینم. یا بسیار بسیار کم/
ج: تنهایی، بمعنی با هیچکس نبودن،  بسیار بسیار بهتر از بودن با آدمهای بیمار است.

آدمی‌خوارند اغلب مردمان
از سلام‌علیک‌شان کم جو امان

قعر چَه بگزید هر کاو عاقل است
زانکه در خلوت صفاهای دل است

ظلمت چَه به که ظلمتهای خلق
دل نبرد آنکس که گیرد پای خلق
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر