آب


 «استادِ همین‌الآن‌پاشو‌بیا که نشد استاد»! 
استاد باید unavailable باشه! کلاس بذاره. وقت نداشته باشه!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر