الفاتحه


   وقتی ازدواج و یا رابطه‌ای به این مرحله می‌رسد که طرفین (یا یکی از آن دو):

۱. بهم می‌گویند: تو اینطوری و اونطوری. تو... تو... تو...
۲. تحقیر، اسم‌گذاری، مسخره، طعنه، نیشخند می‌کنند
۳. حالت تدافعی بخود می‌گیرند
۴. دیوار سنگی درست می‌کنند و یا دیگری را ایگنور می‌کنند(نادیده می‌گیرند، آدم حساب نمی‌کنند)،

باید فاتحهٔ این رابطه را خواند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر