اصول رابطهٔ خوب


  برای یک رابطه و ازدواج خوب و مناسب، وجود کیفیات تعهد، صداقت، توانایی اعتماد کردن و احساس مسئولیت از زیرساختها و لوازم اساسی است، در کنار صفا و پاکی باطن.

  اگر اینها را در خودت و سپس در فردی که می‌خواهی انتخاب کنی(یا انتخاب کرده‌ای) بوضوح نمی‌بینی، بیهوده خودت و او را معطل نکن.

س: خب اگه فهمیده باشم که واقعاً این خصوصیتها رو ندارم، چکار باید بکنم؟

ج: هیچوقت درها بسته نیست. می‌توانی با کار کردن روی خودت این کیفیات را، اگر از بین رفته‌اند یا مخدوش شده‌اند احیاناً، بازگردانی و قوت ببخشی. این کار شدنی‌ست. 
مشخصاً بوسیلهٔ شناخت خودت بطور عمیق و کسب مهارت‌های لازم. توجه داشته باش که ازدواج و رابطهٔ خوب، محصول صرف شناخت نیست. کسب مهارت نیز لازم است.
جدیت و ممارست در این راه، حرفها دارند.

دورهٔ لاو ترکاندن دورهٔ محدودی‌ست و قطعاً فروکش می‌کند. اگر واقعاً رابطهٔ گرم و مستحکم را طالبی، تدبیری برای بعد از دورهٔ عشق‌بازی‌ات داشته باش.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر