وفا


   بسیار دیده می‌شود که کسی که قبلا با این و آن همبستر می‌شود، باحتمال بسیار زیاد بعد از ازدواج نیز تمایل به خوابیدن با دیگری را خواهد داشت. و توانایی وفاداری‌اش دچار ضعف می‌گردد.

۲ نظر:

ف الف گفت...

کاملا درست است.
مزه ی خوابیدن با دیگران زیر زبان می ماند و خیانت نتیجه آن خواهد بود.

ناشناس گفت...

این روبایدبه روانشناسانی گفت که خیلی به اصطلاح علمی میان توجیه می کنن که حق داریدباافرادمختلف رابطه ی جنسی داشته باشیدوچیزایی مثل ازدواج سفیدرامطرح می کنن ویامجوزبرای خودارضایی صادرمی کنن کهچون خدااین غریزه روداده پس خیلی هم گناه نداره وخودت روملامت نکن ازاین کار...طبیعیه!!

ارسال یک نظر