آی شُلِیل


کاشکی مو کوگی بیدم، تو چی چشمه‌سارون
کاشکی تو گلی بیدی، مو اور بهارون
۲ نظر:

توسکا گفت...

توسکا: تو ز كه بيو به لم، مو ز برافتو

morteza.deyanatdar گفت...

.................شـُليل......,,................
.............دختر مو بلند...................

تو به دير و مو به دير، اي شـُليل كـُه وسته ميونه
مر خدا طاقت بده، اي شليل دل هردومونه

تو ز كه بيو به لم، اي شليل مو ز برافتو
آخي هردومون سهده دليم، اي شليل سير بخوريم او

كاشكي كه مو بيدم، اي شليل مرغ منه حوشت
ورچيدم خيرده برنج، آي شليل زير نعل كوشت

كاشكي مو كوگي بيدم، آي شليل تو چي چشمه سارون
كاشكي تو گلي بيدي، آي شليل مو اور بهارون

شو دراز و مه بلند، اي شليل دلم نيگره جا
هركي منجامون نشست، اي شليل دلس چي دلم با

چه به اي دلم كنم، خيلي دردمنده
چي كنار سر ره، پر كدس نمنده

ارسال یک نظر