پوشک بچه

دو چیز را زود بزود عوض باید کرد.
اولی سیاستمداران هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر