توقع بیجا. کاملاً بیجا!


   یکی از اشتباهات بسیار بسیار و باز هم بسیار رایج و شایع در رابطه‌ها این است که من(نوعی) فکر می‌کنم همسر یا همدمم می‌تواند و باید بتواند فکر مرا بخواند!

  خواهرم، برادرم، فرزندم، پدر من، مادر من، اینطور نیست! همسرت نمی‌تواند فکر تو را بخواند. به همین سادگی!

   خدا یک قطعه گوشتی را در دهان انسان آفریده به نام «زبان»! کار این عضو این است که شما می‌توانید حرف دلتان را برای همسرتان بگویید. می‌توانید به وسیلهٔ آن، با هم ارتباط برقرار کنید و او را از فکر خود باخبر کنید. همین الان بروید جلوی آینه و دهانتان را باز کنید. شاید تابحال از داشتن چنین عضوی بی‌خبر بوده‌اید.


   والله! یکی دو تا نیستند مواردی که مراجعه می‌کنند و مشکلشان را نفهمیدن و درک نکردن همدیگر عنوان می‌کنند، اما در عین حال با هم ارتباط کلامی هم ندارند! آدم چه بگوید؟!.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر