ملاک و حلقم!

نوشته:

ملاک من برای تشخیص مرد خوب اینه که کفشهاش تمیز و براق باشه.

همین ها هستند که گریه زاری کنان میان میگن توسط همون مردهایی که ظاهر شیک دارند، آسیب عاطفی دیده اند و اغفال شده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر