بسیار مهم!


   در انجام پرهیز، مرگ و قربان شدن، فاکتور تعمد و اختیار بسیار اهمیت دارد. اصل کار است.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل


۱ نظر:

ناشناس گفت...

....ای خیال لطيف....ای آرزوی محال.....خدا نگهدار

ارسال یک نظر