حزم


   کسی که در آستانهٔ قرار گرفتن در زندگی مشترک است و می‌گوید «دربارهٔ آن چیزی نمی‌دانم و لزومی هم ندارد که بدانم»، مانند کسی‌ست که در حالیکه قرار است بزودی پشت ماشین بنشیند، بگوید «من از رانندگی چیزی نمی‌دانم و لزومی ندارد بدانم.»!

   هم زندگی خودش و هم زندگی سرنشینان ماشین را بخطر می‌اندازد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر