آجیل مشکل‌گشا


   گه دهان یار می‌بوسم به مستی، گاه چشم
   پیش مستان هیچ فرق پسته و بادام نیست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر