حیلت بپا کن عاشقا


   طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد
   در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر