هشدار!


   حالا که در فضای بهشت زهرا و اموات هستیم، این را عرض کنم که سنگ قبر پدر خدابیامرز یک بنده خدایی را دو سه سال پیش عوض کرده‌اند و روی آن نوشته‌اند: «پدری مهربان و دلسوز». در حالیکه این بنده خدا بعنوان تنها فرزند ایشان، این پدر گرامی را در شش ماهگی از دست داده‌ است!

    معلوم نیست کی فرصت پدری کردن بوده که «مهربان و دلسوز»ی خدابیامرز فرصت تجلی بیابد! 

   کلاً جامعه همه چیز را همینطور الکی، تعارفی، یلخی و بی‌معنی برگزار می‌کند. از جمله کل زندگی افرادش را!

   چه خسران بزرگی می‌کنیم اگر ذره‌ای به معیارها و قواعدش دل بدهیم و با آنها زندگی کنیم.