دندان و جگر


   کافی است سه چهار سال اول ازدواج را تحمل کنیم.

   اگر بتوانیم، بقیه‌اش را هم می‌توانیم!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر