سلامت


   «بهترين مردم كسى است كه اگر او را به خشم آورند، بردبارى نمايد و چنانچه به او ظلم شود، ببخشايد و چون به او بدى شود، خوبى كند.»

   جملهٔ  فوق یکی از جملات حضرت علی‌ست. در دنیای واقعی روابط ما انسانها اگر کسی طبق سخن بالا زندگی کند، چه به او لقب می‌دهند؟!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر