اضداد؟!


   آیا کسی هست که بتواند این صحبت دربارهٔ «ایمان» را با توصیه به ایمان و یقین در قرآن جمع کند؟!

   یا با این سخن حضرت علی که می‌فرماید: «خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز با شک و تردید است.»