زندگی مشترک


   زن و شوهر اگر بخواهند رابطهٔ پایدار و مسالمت‌آمیزی داشته باشند، بهتر است در سال حداقل دو بار مدتی از هم فاصله بگیرند و جدا باشند.

   هر بار بمدت شش ماه!