زهی!


   دلخوشی خیل عظیمی از ما انسانها که سختی ماندن در «غربت» را به رفتن به «وطن» ترجیح می‌دهیم، پز دادن به آنها که در «وطن» هستند است.

   من که اینطورم. ایشالله که شما نباشی.