چند ویژگی هستی توهمی


   ویژگی‌های زیر، از جمله ویژگی‌های ذهن اسیر پندار هستی‌ست:

۱. میل به سرگشتگی دائم در زندگی.
نمی‌خواهد هیچوقت تکلیفش را روشن کند! عمداً!
دوست دارد زندگی را در ابهام، ناروشنی و تیرگی سر کند.
لذا هیچوقت روشن و زلال نیست. و زندگی‌اش سمت و سو ندارد.

۲. تمایلی به رسیدگی به واقعیت زندگی‌اش ندارد: از جمله رسیدگی به وضعیت سلامتی جسمی‌اش.
بطور کل ناواقع‌گراست.

۳. با خودش صداقت ندارد.
حتی خودش نیز خودش را گول می‌زند و بخودش دروغ می‌گوید.

۴. خودش را قربانی ظلم و خطاهای دیگری، دیگران و زندگی می‌بیند.

۵.  افکارش را بجای واقعیت می‌گذارد و آنها را واقعیت فرض می‌کند.
فکر کردن را عمل کردن فرض می‌کند!

۶. به کاری واقعی و ملموس عشق و علاقه و پابندی ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر