آنطور که هست، آنطور که فکر می‌کنم هست!

دوست داشتن واقعی وقتی‌ست که کسی را همینطور که هست، همین کسی که هست، دوست بدارم.

نه آنطور که من فکر می‌کنم هست!

ما واقعیت را نمی‌بینیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر