تمرین


می‌دانم بارها گفته‌ام، اما بارهای دیگر هم باید گفت:
آیا امروز از یک لذت ولو کوچک گذشته‌ای؟ تشخیص آن کار لذت‌دهنده با خودت. خودت باید پیدایش کنی. ببینی چه چیزی برایت لذت دارد، و از آن بگذری. قربانی‌اش کنی. در حقیقت خودت را قربانی کنی. لذت‌جویی‌ات را.

مردن بر لذت‌ها را تمرین کنیم. پرهیز از روی اختیار را تمرین کنید و حالش را ببرید! ببینید چطور این دوری کردن عمدی و مختارانه در دراز مدت در روح و روان شما تاثیر می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر