رؤیت


هلال عید در ابروی یار باید دید
حافظ

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر