اعتماد


   در رابطه، باید اعتماد صد در صد وجود داشته باشد. تاکید می‌شود: صد در صد!

   یا هست، یا نیست. اگر نیست، این رابطه اصالت ندارد و دیرپا نیست.

   خواهی نخواهی یک روز باتمام خواهد رسید. همین عدم اعتماد و شک و تردید به پایانش خواهد رساند. بطور قطع و یقین!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر