لم مردن بر آرزوها و داشته‌ها

یک قلم و کاغذ بردارید، در خودتان عمیق شوید و مواردی را که می‌ترسید از دست‌شان بدهید را لیست کنید. هر چه و هر کس باشد. اعم از آرزوها و یا داشته‌ها.

سپس در یک فرصت خلوت و تنهایی‌، در ذهن‌تان برای همیشه با آنها، تک به تک، خداحافظی کنید. واقعاً خداحافظی کنید.

توضیحات دقیقتر دربارهٔ مکانیسم این تمرین و نیز لم‌های دیگر مرتبط، در دوره‌ها داده شده و می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر