در کف شیر نر خونخواره‌ای


   جاذبهٔ زمین در حالی که ممکن است برای کسی یا کسانی در نقطه‌ای از کرهٔ زمین باعث برکت، افزایش محصول و کشاورزی و دامداری و رشد علم و برکات ناشی از علم شود، در همان زمان ممکن است برای عده‌ای دیگر در نقطه‌ای دیگر از زمین، باعث ویرانی، زلزله، نابودی خانه‌مان و ناکامی شود! هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر