عادت


   تغییر درد دارد. تحول آسان نیست. اگر جدیت داشته باشیم، باید سختی‌هایش را تحمل کنیم، بپذیریم. همه چیز گل و بلبل و دلخواه پیش نمی‌رود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر