جوانی کردن


  حدود دو سال پیش آمد پیشم به صحبت و درخواست مشاوره. که «می‌خواهم جوانی کنم... و بعد از مدتی بروم سراغ زندگی مشترک». به او گفته شد که خیلی از جوانی کردن‌ها پوست روح و روان انسان را می‌کند. دیگر بعد از آن، تو آن شخص اول نیستی. و بسیار محتمل است دیگر نتوانی در یک زندگی مشترک متعهدانه مشارکت داشته باشی و لذت ببری.

   گوش نکرد و رفت دنبال «جوانی کردن».

   دیروز پیام داد و تماس گرفت و یک ساعتی صحبت کرد. همان که گفته شده بود برایش حادث شده.

   ما فکر می‌کنیم بعد از داشتن تجربه‌ها، همان آدم اولیه خواهیم بود. اینطور نیست! آن آدم با آدم بعد از آن تجربه‌ دو فرد متفاوتند. این یک حقهٔ ذهن است که اینطور تصور می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر