هنیاً لکم!


سلام به دوستان،

عید به معنی تازه شدن است، تازه شدن روحی، درونی. عید فطر(فطر به معنی شکفتن) عیدی مناسبتی نیست. روز مناسبتی‌یی که به عنوان عید فطر اعلام می‌شود، می‌تواند برای کسی عید باشد و برای کسی نباشد. بنابراین، حقیقت عید فطر، یک مناسبت تقویمی و تاریخی نیست.

اگر درونم حس و حال تازه‌گی و آمادگی برای خداحافظی با سبک زندگی‌یی که تابحال داشته‌ام، و شروع یک سبک زندگی تازه احساس کردم، آن عید فطر دیگر عیدی مناسبتی و از روی تکلیف و اینکه «اعلام شده عید است، پس عید است» نخواهد بود. 

خوشا به حال کسانی که این احساس را در این روز دارند. و آن که ندارد، درهای بازگشت به نور باز است. هر چه دیرتر برگردم، خودم را محروم‌تر کرده‌ام.

امیدوارم این تازه شدن درونی بر کسانی که احساس تازه شدن دارند، برکت و شکوفایی داشته باشد.

نور گوارایتان.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر