سر در چاه

 
   سوای آگاهی، یکی از راه‌های نافذ برای درمان خاطره‌ای بد یا بحرانی عاطفی، صحبت دربارهٔ آن است با فردی مطمئن. صحبت کردن باعث می‌شود آن موضوع و جریان بصورت روشن برای‌تان درآید، منظم شود در مغزتان، از ابهام و پیچیدگی درآید. 

   ممکن است بار اول و دوم، وقتی از آن صحبت می‌کنید، بسیار عاطفی و احساسی شوید و به گریه درآیید یا بسیار ناراحت شوید. هیچ اشکالی ندارد. باید این اتفاق بیافتد. تونلی است که باید از آن عبور کنید. 

   درباره‌اش صحبت کنید. نه برای خواستن راهکار، نه برای مشورت گرفتن. چرا که آن موضوع دیگر تمام شده. بلکه برای اینکه در ذهن روشن شود. صرفاً جهت بیان آن. این یک تراپی بسیار موثر است.

   دیگر اینکه با هر کسی این صحبت را نکنید. اگر فرد کاملاً مطمئن پیدا نمی‌کنید، (تاکید می‌شود کاملاً مطمئن که خیال‌تان از بابت آینده روشن باشد. که البته بسیار نادر است)، با یکی از مظاهر طبیعت این کار را بکنید. مثلاً با ماه، با یک درخت، با یک برکه، یا با آسمان.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر