تضاد؟


مَن خافَ، أمِن.
هر که ترسد، ایمنی می‌یابد.
امام علی(ع)

«خود» ریشهٔ تمام ترس‌هاست.
جیدو کریشنامورتی

آیا این دو سخن با هم در تضادند؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر