غلظت


   هر جا رفتاری بطور غلیظ اظهار می‌شود، برعکس آن باحتمال زیاد در بشت صحنه وجود دارد، در باطن آن فرد.

   مثلاً اگر کسی با غلظت بالا با ادب است، بی‌ادبی باطنی پشتش نهفته است. یا اگر کسی زیادی سربزیر و مأخوذ به حیاست، خشم زیاد پشت آن است. یا اگر کسی شدید اظهار معتمد بودن می‌کند، عکس آن در باطنش هست. و قس علی هذا.

   اظهار غلیظ برای استتار بکار می‌رود.


   رفتارهای غلیظ خودم را پیدا کنم. بنویسم‌شان. باین صورت پی خواهم برد چه چیزهایی را پنهان می‌کنم از خودم. چه چیزهایی درونم هست. می‌شناسم درونم را.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر