واقعیت   شما دو نفر که نامزد هستید، واقعیت همدیگر را نخواهید دید تا اولین دعوایی که در آن، هیچکدام‌تان منفعتی برای از دست دادن نداشته باشد. آنوقت است که روی واقعی باطنی هم را خواهید دید. نه الان که در فضای ایده‌آل‌ و عاشق‌بازی هستید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر