عذرخواهی

   
   یکی از روشهای زیرکانهٔ آزار دادن اینست که فرد دائماً عذرخواهی کند. این را بسیار زیاد می‌بینیم. و اتفاقاً آن را نشانهٔ ادب بسیار می‌دانیم! در روابطمان لباسی از ادب و عذرخواهی می‌پوشیم و دیگران را به این وسیله زیرکانه آزار می‌دهیم. یعنی احساس گناهکاری بخود می‌گیرم تا مخاطبم احساس کند چقدر آدم بدی بوده و رفتار بدی کرده که باعث شده چنین احساس شرمندگی و گناهکاری در من ایجاد کند! و باین صورت من بطور ماهرانه او را آزار داده‌ام. با ایجاد حس گناهکاری و سپس ملامت در او، توسط خود او.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر