مدیریت ریاست نیست

   مدیریت به معنای ریاست، رئیس‌بازی در آوردن، و برتری و سروری و کنترل دیگران نیست.

   یاد بگیر که بدون میل ریاست و سروری بر دیگران، اموری که به تو سپرده شده را مدیریت کنی. 

   مدیر هم یک شغل است مثل باقی مشاغل، در موازات آنها. این فرهنگ غلط است که بما یاد داده هر کس در جایگاه قدرت و توانایی قرار گرفت، حق ریاست و سروری بر دیگران دارد.

مهتری نفت است و آتش ای غوی
ای برادر چون بر آتش می‌روی؟

میل ریاست و بزرگی و سروری سم است، بیچاره‌ات می‌کند. دیگران به کنار، بخودت رحم کن!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر