مرگ


   نیست لکن اینطور که مرگ چیزی مستقل از زندگی باشد. جزوی از زندگی‌ست. واقعه‌ای‌ست در زندگی. نقطه‌عطفی.

   به هر دو معنی. چه مرگ اختیاری(تبدیلی) و چه مرگ جسمی.۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

با سلام و عرض ادب و احترام
مرتضی میگه:

زندگی در موت و موت اندر حیات
هست مکنون بر تو از هر شش جهات

گر تو را باشد هوای زندگی
دور کن از خود تمام ضایعات

شان و مال و جاه و عنوان و مقام
در مسیر حق بود نیکو صفات

گر بود از حق جدا وزر و وبال
بر عنق باشد بسان زخرفات

گفت احمد قبل مردن رو بمیر
این بود بر تو فقط راه نجات

من خمش گشتم نمیگویم ترا
نیست توضیحی دگر زین واضحات

از خدا توفیق جویم قبل مرگ
اقتلونی اقتلونی یا ثقات

همین!!!

ارسال یک نظر