نیایش


   هر چند مدت یک بار، نیایش‌های تازه یاد بگیریم. به عبادات و مناجات‌ها تنوع بدهیم. خوشبختانه دعاهای بسیار پر مغز و پر معنا که جای تأمل در مفاهیم و معنای آنها هم زیاد هست، موجودند.

   به صرف خواندن الفاظ عربی یا حتی فارسی اکتفا نکنیم. در معانی آنها تأمل کنیم. یکی، همین بوده و هست که چنان به ما یاد داده‌اند که انگار خواندن خود الفاظ عربی قرار است معجزه کند، یا صواب دارد! بر معانی تأمل کنیم. و ارتباط معرفتی با دعاها بگیریم.

   دعا مغز و جان عبادت است. یعنی نفس ارتباط برقرار کردن، تعامل معنایی برقرار کردن با مبدأ هستی مطلوب است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر