وفا

 


   این جمله رو نمی‌دونم شنیده‌ای یا نه که: «همون کسی باش که سگت فکر میکنه هستی!»

   سگها رو هم که می‌شناسی. می‌میرند برا صاحبشون.

   یکی گفت: خدایا من سگت، تو هم صاحبم. همونی باش که من فک می‌کنم هستی.

   خدا هم فی‌الفور بهش گفت: واقعا به من که اصالت انسانیت هستم، ذات و فطرت پاکت هستم، وفاداری؟!

   تو وفا کن به ذات خودت، قلبت رو سلیم نگهدار، «کاو بنده‌پرور آید».