تسلیم


   نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است
   دلش بس تنگ می‌بینم، مگر ساغر نمی‌گیرد؟!هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر