عتاب


   به اخمت خستگی در می‌رود، لبخند لازم نیست
   کنار سینی چای تو اصلاً قند لازم نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر