هشدار، دلدار!


   الحذر از ازدواج صرفاً عاشقانه،
   الحذرتر از ازدواج بدون عشق!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر