جنون!


زن: عزیزم، اگه من بمیرم چیکار می‌کنی؟
مرد: دیوانه میشم.
زن: دروغ نگو. می‌دونم، میری ازدواج می‌کنی.
مرد: عزیزم، گفتم دیوانه میشم ولی نه اونقدر دیوانه که برم باز ازدواج کنم!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر