هر چه بودش


   این فقط قماربازها هستند که به آستان حقیقت راه دارند.

   ببخشید، پاک‌بازها.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر