لبهٔ تیغ


   یار دارد سر صید دل حافظ، یاران!
   شاهبازی به شکار مگسی می‌آیدهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر