کار


   به ما یاد داده‌اند که هر چه بیشتر کارهایی برای انجام دادن داشته باشیم و سرمان شلوغ باشد، احساس مهم‌تر بودن و مفیدتر بودن داشته باشیم، متاسفانه!هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر