حقیقت

اگرم در نگشایی ز ره بام درآیم
که زهی جان لطیفی که تمنای تو دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر