ملامت ممنوع!

سیب زمینی استاد و عارف بزرگی‌ست.
به آن بزرگوار تأسی کنیم.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

برگ درختان سبزدرنظرهوشیار
هرورقش دفتری اس معرفت کردگار
سیب زمینی عزیزهم ازریشه ومغزش درخاک فرومی رودوهمان هم مورداستفاده قرارمی گیرد.
کاش ماآدم هاهم به ریشه ی خاکی خودازطرفی که سراسرفقروضعف به درگاه الهی است رومی آوردیم وازآن سونیزبه رشدی بالنده به سوی ماورای همه ی موجودات رهسپارمی شدیم.
لقدخلقناالانسان فی احسن تقویم
ثمّ رددناه اسفل سافلین
ازاسفل السافلین به احسن التقویم رویم.

ارسال یک نظر