لم تماشای مخالفت

یکی از بهترین تمرینها برای شناخت خودمان، قرار دادن خودمان در جمعی است که مخالف عقیده ما هستند.

آنها حرف برنند و من گوش کنم، بدون هیچ جواب دادنی، بدون هیچ واکنشی. فقط گوش کنم و به فعالیت‌های ذهن توجه کنم. ببینم که چگونه ذهنم دارد واکنش نشان می دهد. بخوبی تماشایش کنم.

--> این یک تمرین است برای شناخت خود. نیایی فردا وا اسلاما راه بیندازی و بگویی فلانی گفت برید حرف مخالفان اسلام رو گوشش بدید و هیچی نگید و فقط ذهنتون رو تماشا کنید!
اگر چنین برداشتی کرده ای، کاملاً در اشتباهی. حرف اصلاً این نیست.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بیاید خونه ی ما اینجا بهترین جا واسه تمرین کردنه . پدرم ماشین غر رره . تازه فهمیدم مادرم یک فرشتست .من هم لنگه ی پدرم بودم .

ناشناس گفت...

این حرفی که شمازدید،به طوردقیق درکتاب جبرواختیارعلامه جعفری بحث شده است.درفصل اول که انگیزه های ارادی ومیل ونظارت واختیاررابررسی می کنند.تعجبم ازاین ست که باوجودی که حرف وموضوعی یکسانی روشماوایشان مطرح می کنید،چرادرمطلبی بااندیشه ی ایشان ودانش فلسفی وی مخالفت کرده بوددید؟!!!
داستان عنب،انگور،اوزوم است؟؟

ارسال یک نظر