نشدن

تو همینی که هستی، خوبی.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر